Інформація щодо технічних умов України, які анульовані

25.05.2018

Як відомо, за наявності національного стандарту на відповідний об’єкт стандартизації розробляти ТУ України на той же самий об’єкт стандартизації не потрібно.

Саме тому, з введенням в дію стандартів на продукцію ПП "АРТОН", а саме: ДСТУ EN54-2:2003, ДСТУ EN54-4:2003, ДСТУ EN54-5:2003, ДСТУ EN54-7:2004, ДСТУ EN54-11:2004, ДСТУ EN54-12:2004, ДСТУ EN54-21:2009, ДСТУ EN14604:2009 і т. д. потреба в технічних умовах України на продукцію ПП "АРТОН" відпала.

За необхідності конкретизувати, доповнити або підвищити вимоги чинних стандартів на нашу продукцію, нами розробляються технічні умови, які є невід'ємною частиною комплекту конструкторської документації і не потребують погоджень, реєстрації та занесення до бази даних. З введенням в дію технічних умов підприємства, технічні умови України, власником яких був Артон, анулюються незалежно від того чи були внесені вони до Головного фонду технічних умов України та бази даних "ТУ України" чи ні.

ПП "АРТОН" усвідомлює свою відповідальність за якість продукції, яку виготовляє, та її відповідність вимогам національних стандартів та чинного законодавства.