Питання та відповіді

1. У новому ДБН В.2.5-56-2010, що прийшов на заміну ДБН В.2.5-13-98, змінені параметри розташування пожежних сповіщувачів. У деяких застарілих паспортах на продукцію ПП "Артон" зазначено, що при проектуванні розміщення пожежних сповіщувачів необхідно керуватися положеннями ДБН В.2.5-13-98. Як трактувати, в такому випадку паспорт?

Наше підприємство виробляє сертифіковану продукцію на відповідність державним стандартам України, зокрема по ДСТУ EN 54-5, ДСТУ EN 54-7, ДСТУ EN 54-11, ДСТУ EN 54-12 та іншим стандартам. Ніякі пожежні сповіщувачі за даними документами не характеризуються параметрами їх розташування в приміщеннях. А відповідно до діючих стандартів, параметри, наведені в експлуатаційній документації, виробник зобов'язаний перевіряти в процесі виробництва, при проведенні приймально-здавальних або періодичних випробувань.

Параметри розташування ПІ в приміщеннях - це область державних будівельних норм, посилання на які і наведені в нашій документації.

ДБН В 2.5-56-2010 введений в Україні замість ДБН В. 2.5.-13-98 *. У деяких експлуатаційних документах на ПІ, представлених на сайті нашого підприємства ця заміна ще не проведена. Але в конструкторської документації на основні продукти нашого підприємства сповіщення по заміні в тексті пунктів по застосуванню ПІ вже проведені.

Всі пожежні сповіщувачі, вироблені нашим підприємством і сертифіковані на відповідність ДСТУ EN 54, обов'язково відповідають за застосування відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН В 2.5-56-2010 без будь-яких додаткових умов. Наше підприємство не має підстав ні збільшувати, ні зменшувати відстань між пожежними сповіщувачами при їх установці і в технічній документації на вироби нашого виробництва немає, і не може бути таких відомостей.


2. Які російські компанії представляють продукцію ПП «АРТОН»?

Радимо звертатися до наших ексклюзивних представників: ТОВ ТД ""Спецзащита" в м. Москва. тел. (495) 7379881; www.tdstz.com

3. Який опір має бути у струмообмежувальні резистора при підключенні сповіщувачів СПД-3 до двопровідному шлейфу?

Для нормальної роботи сповіщувача СПД-3 в режимі «Пожежа» струмообмежувальний резистор повинен задавати струм від 8 до 30 мА, при падінні напруги на сповіщувачі не менше 8 В. Тому для постійно токового шлейфу з напругою 24 В величина опору струмообмежувального резистора може бути в межах від 560 Ом до 2 кОм, рекомендоване значення 1.5 кОм. Для постійно токового шлейфу з напругою 12 В величина опору струмообмежувального резистора може бути в межах від 150 Ом до 510 Ом. Рекомендоване значення 390 Ом. При підключенні СПД-3 до знакозмінних шлейфів струмообмежувальний резистор може не встановлюватися, так як обмеження струму в шлейфі в режимі «Пожежа» здійснюється приладом приймально-контрольним.

4. Яким чином повинні розміщуватися лінійні пожежні сповіщувачі «АРТОН-ДЛ» в приміщеннях висотою більше 12 метрів?

Розміщення лінійних пожежних сповіщувачів «АРТОН-ДЛ» здійснюється в повній відповідності з ДБН В.2.5-56-2010. У приміщеннях висотою понад 11 метрів слід встановлювати сповіщувачі «АРТОН-ДЛ» в два яруси, при цьому відстань від рівня підлоги до нижнього ярусу повинен бути не менше ніж 4 метри, максимальна відстань між сповіщувачами - не більше 9 метрів, максимальна відстань від сповіщувачів до стіни - 4,5 метрів (див. Таблицю 6.4 ДБН В.2.5-56-2010)

5. Де міститься вимоги по підключенню лінійних сповіщувачів?

Згідно ДБН В.2.5-56-2010 «Системи протипожежного захисту» нормативні вимоги по установці сповіщувачів пожежних лінійних наведені в пп. 6.2.16 - 6.2.19

6. Як використовувати модуль МУШ-ДЛ для підключення двопровідних сповіщувачів СП-2.1 (ІП-2.1), СПД-3 (ІПД-3), СПД-3.1 (ВПС-3.1), СПД-3.1м (ВПС-3.1м) до ППК з чьотирьох схемою підключення?

Можливо організувати роботу модуля в двох режимах:

  • Номінальна нагрузка;
  • Максимальна нагрузка;

У режимі номінального навантаження обрив в будь-якому місці ШС буде сприйнятий МУШ-ДЛ як несправність.

У режимі номінального навантаження, сумарний струм споживання сповіщувачів не повинен перевищувати порогу обриву модуля. Максимальна кількість сповіщувачів визначається за формулою:

Nспов = Iобр / Iчр (1)

де Nспов – максимальна кількість сповіщувачів в ШС; Iобр — поріг визначення приладом МУШ-ДЛ стану «Обрив»; Iчр — струм споживання сповіщувача в черговому режимі.

Для серійно випускаються сповіщувачів ІП-2.1 и модуля МУШ-ДЛ:

Iобр = 1,6 мА

Iчр = 0,22 мА

Nспов = 1,6/0,22 ≈ 7 шт.

Для сповіщувачів, що випускаються серійно  СПД-3 (ІПД-3), СПД-3.1 (ВПС-3.1), СПД-3.1м (ВПС-3.1м) і модуля МУШ-ДЛ:

Iобр = 1,6 мА

Iчр = 0,09 мА

Nспов = 1,6/0,09 ≈ 17 шт.

У режимі номінального навантаження рекомендується ставити такий кінцевий резистор, щоб сумарний струм, що протікає через Rок і споживаний сповіщувачами був в межах 4 мА тобто:

Iшс = Uшс / Rок + Iчр * Nспов (2)

где Iшс —сумарний струм в шлейфі сигналізації; Uшс — номінальна напруга в шлейфі сигналізації; Iспов — сумарний струм споживання сповіщувачами в черговому режимі. Iчр — струм споживання сповіщувача в черговому режимі. Nспов — кількість встановлених сповіщувачів в ШС;

Таким чином

Rок = Uшс / (Iшс - Iчр * Nспов)

Rок = 12В / (4мА - 0,22мА * 7) ≈ 4,7 кОм


7. Як підключити ВУОС до сповіщувачів СПД-3.2?

До сповіщувача СПД-3.2 ВУОС не можна підключати, так як у цього сповіщувача немає для цього окремого виходу, а послідовно з сповіщувачем в ланцюг живлення ВУОС не можна включати, так як це заборонено стандартом ДСТУ EN 54-7: 2004.

Вирішити цю проблему можна на нашому обладнанні двома шляхами:

  1. Використанням сповіщувачів СПД-3.10 з базами Б4 або Б5. Дивіться подробиці в паспорті на цей сповіщувач.
  2. Використанням сповіщувачів СПД-3 з ВУОС, а шлейф погоджувати з чотирьохпровідним ППКП через модулі узгодження шлейфів МУШ-2 або МУШ-3.

8. Як підвищити стійкість перед перешкодами СПД-3, підключених до знакозмінного шлейфу ППКП «ГАММА-132»?

Підключення СПД-3 слід проводити за СХЕМОЮ.
Резистор Rok повинен бути встановлений в кінці шлейфу, а не на самому ППКП. Введення конденсатора С, підключеного паралельно Rok, дозволяє зменшити швидкість перемикання знакозмінного шлейфу. Крім того, доцільно забезпечити заземлення загального проводу електронного блоку ППКП «ГАММА-132», для чого нижній вивід клемника «Несправність відкритий колектор» розташованого на лівому боці блоку з'єднати через резистор опором 1кОм з клемою заземлення ППКП, розташованою на тильній стінці корпусу з правої боку. Сам ППКП повинен бути підключений до контуру заземлення опором не більше 4 Ом.

9. Як підключати пожежні сповіщувачі до ППКП серії "Гамма"?

Підключення сповіщувачів нашого виробництва здійснюється за схемами:faq_3_scheme1.pdf

10. Чи можна підключити декілька лінійних пожежних сповіщувачів «АРТОН-ДЛ» на один шлейф пожежної сигналізації?

Підключення декількох лінійних пожежних сповіщувачів «АРТОН-ДЛ» на один шлейф пожежної сигналізації можливо тільки із застосуванням модулів узгодження «МУШ-ДЛ», причому кількість «МУШ-ДЛ» повинна відповідати кількості «АРТОН-ДЛ». Підключення здійснюється за схемою:

 

де Rн=3,6 кОм, Rок=2,4 кОм, Rогр=3,9 кОм визначається типом ППКП.

11. Як підключити сповіщувачі ІП-2.4 до ППК серії "ЦИРКОН"?

Підключення сповіщувачів нашого виробництва здійснюється за схемою

12. Як підключити сповіщувачі ИП-2.4 до ППК серії "ВЕРС"?

Підключення сповіщувачів нашого виробництва здійснюється за схемами:cheme_Vers.pdf

13. Як підключити до Артон 16 П (32П) джерело живлення на 3А для включення сирен в будівлі, якщо існуючі у вас блоки реле БР32-4 розраховані на 0,5 А.

Підключення здійснюється за схемами: scheme_16P.pdf

14. Як підключити сповіщувачі серії FT до канадських ППК?

Підключення здійснюється за схемами: cheme_FTtoPPK.pdf

15. Як встановити безгвинтову базу?

Керівництво по установці безгвинтової бази ви можете знайти тут: connect.pdf

16. Який діаметр отвору монтажу кілець К4, К5, К7 ?

Монтаж датчика СПД-3.1(К-4, К-7)

Монтаж кільця СПД-3.10(К-5)


17. Шановні розробники, хочу уточнити спосіб підключення сповіщувачів ІП-2.1 до пожежних приладів по двопровідному шлейфу. У паспорті наведені схеми, в яких дані сповіщувачі показані в підключенні екранованим кабелем. Дана умова підключення є обов'язковою або в паспорті це приведено просто як приклад підключення з використанням екранованого кабелю, якщо це буде необхідно за умовами монтажу?

Сповіщувач ІП2.1, відповідає вимогам "Технічного регламенту про вимоги пожежної безпеки" Російської Федерації і призначений для поширення на території Росії. Його аналог - сповіщувач СП-2.1 проводиться згідно вимог ДСТУ EN-54-7: 2004 "Системи пожежної сигналізації. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні" і призначений для поширення на території України.

При проходженні сертифікаційних випробувань підключення сповіщувача СП-2.1 вироблялося тільки екранованими проводами і він витримав випробування на стійкість до кондуктивним перешкод, обумовлених впливом електромагнітних полів по 3 ступеня жорсткості (ДСТУ EN50130-4: 2006 "Системи тривожної сигналізації. Частіна4. Електромагнітна сумісність. Вимоги до стійкості складників тривожної сигналізації про пожежах Проникнення та суспільну небезпеки ").

Тому в паспортах на сповіщувачі ИП-2.1 і СП-2.1 наводяться рекомендовані схеми підключень з використанням екранованих проводів. Рішення про можливість підключення сповіщувачів до приладів приймально-контрольних пожежникам не екранованими проводами на реальному об'єкті може приймати головний інженер проекту.


18. Добрий день. На нашому підприємстві встановлено сповіщувачі пожежні димові оптичні лінійні АРТОН-ДЛ виробництва Вашого підприємства. Наше підприємство займається випуском виробів з ПВХ методом екструзії. Фірма яка змонтувала і обслуговує Нам систему пожежної безпеки стверджує що у Нас відбуваються постійні спрацювання системи через те що датчики покриваються пилом. Підвищеної запиленості у Нас немає. Екструдери є постійними джерелами тепла, тому завжди є конвективний теплообмін. У повітрі робочої зони присутні в невеликій кількості зважені частинки ПВХ які мають статистичний заряд. А датчики мають корпус в тому місці, де стоїть приймач або передавач із пластику. І при обслуговуванні видно, що вони покриті шаром цих частинок. Потрібна ваша компетентна допомога у вирішенні даної проблеми. Заздалегідь дякую.

Сповіщувачі лінійні "Артон-ДЛ" виготовляються на відповідність до вимог державного стандарту ДСТУ EN54-12: 2004 "Системи пожежної сигналізації. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла". Вимоги щодо застосування того чи іншого типу і класу пожежних сповіщувачів на реальних об'єктах, де встановлюються елементи системи пожежної сигналізації, регламентуються державними будівельними нормами.

Якщо абстрагуватися від доцільності застосування лінійного сповіщувача на об'єктах, подібних до вищевказаного, то вже на етапі розробки проекту пожежної сигналізації необхідно було передбачити заходи технічного обслуговування сповіщувача для запобігання помилкових спрацювань.

Можливе рішення вищевказаної проблеми безпосередньо на об'єкті полягає в зміні порога спрацьовування сповіщувача. Для досягнення цього необхідно налаштувати сповіщувач таким чином, щоб він переключався в режим "Пожежа" при ослабленні світлового потоку на 3 дБ в (відміну від заводських установок -1,5 +/- 0,5 дБ). Процедура калібрування і настройки сповіщувача описана в паспорті на сповіщувачі. Відмінність полягає лише в тому, що приймач налаштовується в черговий режим при встановленому в максимальній близькості від об'єктива атенюатори 2 дБ з комплекту поставки.


19. Як підключити сповіщувачі ИП-2.4 до ППК серії "гранд МАГІСТР"?

Підключення сповіщувачів нашого виробництва здійснюється за схемою:  ip_2_4_faq1.pdf

20. Чи можна в один пожежний шлейф підключити декілька USB шлейфів РТ-2 каскадно?

Ні, не можна. В один пожежний шлейф можна підключити тільки один перехідник шлейфів РТ-2 відповідно до схеми підключення, зазначеної в його паспорті.


21. Як підключити «АРТОН ДЛ-3» до ППКП серії «Тірас-ХП»?

Підключення лінійного пожежного сповіщувача «АРТОН ДЛ-3» до ППКП «Тірас-XП» потрібно здійснювати з кінцевим резистором Rk=5.6-6.8 кОм для узгодження рівнів чергового режиму роботи. Резистор потрібно підєднувати до блоку БВС-3. Підключення здійснюється за схемою:

Схема22. Яка площа захищається одним точковим сповіщувачем, що випускається на вашому підприємстві?

ПП "Артон" виробляє і сертифікує на Україні пожежні димові та теплові сповіщувачі на відповідність вимогам відповідно ДСТУ EN-54: 7-2004 "Системи пожежної сигналізації. Сповіщувачі пожежні димові точкові, розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні" і ДСТУ EN54-5: 2003 "Системи пожежної сигналізації. Сповіщувачі пожежні точкові теплові".

У вимогах вищевказаних стандартів не передбачений такий параметр, як захищається сповіщувачем площа. Тому, такий параметр не вводиться в технічну документацію сповіщувачів, що випускаються нашим підприємством.

У технічній документації на сповіщувачі, вироблені нашим підприємством, наведені ті значення параметрів, що вимірюються, які підтверджені протоколами випробувань при проведенні кваліфікаційних, періодичних, типових та сертифікаційних випробувань. 

Площа, що захищається сповіщувачем - це скоріше показник проектувальника системи пожежної сигналізації, ніж виробника компонента, так як дана величина може розглядатися тільки як середня, яка істотно залежить від архітектури об'єкта. Даний параметр може і повинен бути єдиним для виду сертифікованого сповіщувача: точковий або лінійний, димовий або тепловий, але ні як не залежить від місцезнаходження або форми власності виробника. 

Вимоги по розташуванню пожежних сповіщувачів на об'єктах і захищається сповіщувачем площі частково відображені в таблицях 6.1 і 6.2 документа "Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків и поруд. Системи протипожежний заходу. ДБН В 2.5-56: 2010" і розділі А.6.5 ДСТУ-Н CEN / TS 54-14: 2009 "Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Настанови щодо планування, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування, и технічного обслуговування".

Інша справа, якщо буде використовуватися в проекті сповіщувач, якого немає в зазначених вище документах, наприклад мультикритериальних, ось тоді від виробника такого виробу може бути затребувана інформація про передбачувану площі, що захищається сповіщувачем. 

У технічну документацію на такий виріб можна і потрібно вводити цей та інші параметри, які виходять за рамки вимог вищевказаних нормативних документів, а відповідають, наприклад, вимогам технічних умов на сповіщувачі. Однак, включення такого параметра в технічну документацію вимагає підтвердження його значення відповідними випробуваннями і вимірами. Для цього необхідно здійснити ряд процедур, таких як, розробка методики вимірювань, узгодження її в сертифікаційному центрі, проведення вимірювань там же, отримання підтверджуючого вимірювання протоколу випробувань і т.д. Природно, це призведе в тому числі і до певних фінансових витрат, що не може не позначитися на ціні виробу.

Дійсно, деякі виробники пожежних сповіщувачів в технічній документації на них вказують такий параметр, як захищається одним точковим извещателем площа, проте навіть на своїх сайтах призводять сертифікати відповідності сповіщувачів, в яких зазначено, що сповіщувач ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ТІЛЬКИ або ДСТУ EN-54: 7-2004 , або ДСТУ EN54-5: 2003 і ні слова більше. Тому, виникає питання, на підставі вимог якого (их) документа (ів) проводилася вимірювання захищається сповіщувачем площі, та й проводилися взагалі такі вимірювання? Чи може такий виробник оприлюднити протокол сертифікаційного випробування вищевказаного параметра?

У подібних випадках, напевно, не можна виключити той факт, що вказівку цього параметра в документації, банально є маркетинговим ходом виробника.


23. Як підключити лінійний сповіщувач Артон-ДЛ за допомогою модуля узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ до різних пожежних панелей?

Димової лінійний сповіщувач Артон-ДЛ підключається до приладів приймально-контрольних пожежних, охоронно-пожежним, до приладів з знакозмінними шлейфами тільки за допомогою модуля узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ згідно з наведеними схемами з'єднань.

Примітка. До приладів приймально-контрольних пожежних серій «Артон» і «Вектор» виробництва ПП «Артон», димової лінійний сповіщувач Артон-ДЛ підключається без використання модуля узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ.


24. Як підключити лінійний сповіщувач Артон-ДЛ1 до різних пожежних панелей?


Димової лінійний сповіщувач АРТОН-ДЛ1 підключається до приладів приймально-контрольних пожежних, охоронно-пожежним, до приладів з знакозмінними шлейфами тільки за допомогою модуля узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ згідно приведених схем з'єднань.
Схема підключення до ППКП серії Тірас вказана тут.  
Примітка. До приладів приймально-контрольних пожежних серій «Артон» і «Вектор» виробництва ПП «Артон», димової лінійний сповіщувач Артон-ДЛ1 підключається без використання модуля узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ.

25. Як підключити сповіщувачі ИП-2.4 до ППК "Сигнал-20П"?

Схема підключення: connect_ip-2.4_to_signal.pdf


26. Які номінали струмообмежувальних резисторів потрібно вибрати при підключенні теплових сповіщувачів серії RT-RTL до приладів приймально-контрольних охоронно-пожежних (ППКОП) "Сигнал-20П вик.01", "Сигнал-20П SMD", С2000-АСПТ по тактиці "пожежа від 2 -х сповіщувачів " і який тип шлейфу вибрати?

 Для забезпечення режиму спрацювання від 2-х сповіщувачів зі збільшенням струму в пожежному шлейфі потрібно встановити на ППКОП тип пожежного шлейфу №1 - пожежний димовий двухпорогового (* - з розпізнаванням подвійне спрацювання).

Номінал струмообмежувальні резисторів вибрати з діапазону (1.5-1.6) кОм.


27. Яка площа, що захищається, сповіщувачів серії СП, СПД, СПТ, ТПТ?

ПП "Артон" виробляє і реалізує сертифіковані на Україні пожежні сповіщувачі зазначених серій у відповідність до вимог нормативних документів України - серією стандартів ДСТУ EN-54:

ДСТУ EN54-5: 2003 "Системи пожежної сигналізації. Сповіщувачі пожежні точкові теплові" ДСТУ-EN54-7: 2004 "Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні".

У зазначених вище стандартах немає вимог про такий параметр, як захищається сповіщувачем площа, тому, в процесі випробувань такий параметр не перевіряється і, відповідно, в експлуатаційних документах на сповіщувачі не наводиться. Введення такого параметра в технічну документацію можливо, однак, для цього необхідно здійснити ряд процедур: розробка методики вимірювань, узгодження її в сертифікаційному центрі, проведення вимірювань там же, отримання підтверджуючого вимірювання протоколу випробувань і т.д. Природно, все це призведе до подорожчання продукції, що в кінцевому підсумку економічно не вигідно для нашого підприємства.

Даний параметр точкового димового або теплового пожежного сповіщувача, який відповідає своєму національному стандарту по виду продукції, не залежить ні від конструктивних особливостей виробу, ні від виробника продукту.

Однозначну відповідь на питання про захищається сповіщувачем площі Ви зможете отримати в документі "Державні будівельні норми. Системи протипожежний захисту. ДБНВ2.5-56: 2014"


Задати запитанняс


© 2012- PC ARTON